Прозорість закладу освіти

Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію

Прозорість та відкритість ЗНЗ №5

Інформація про педагогічний колектив

Довідка з ЄДР і свідоцтво про державну атестацію

Статут школи

Результати моніторингу якості освіти

Матеріально-технічне забезпечення школи

Перелік освітніх програм

Правила прийняття до закладу освіти

Структура та органи управління школи

Річний звіт про діяльність закладу

Кошторис

Мікрорайони закріплені за школою